Aikido är en japansk kampkonst som utvecklades i början av 1900-talet av Morihei Ueshiba (1883-1969). Han kallas idag allmänt för O-sensei, vilket ungefär betyder "stor lärare", och hade tidigare tränat flera av de traditionella japanska kampkonsterna men var otillfredsställd då kampen alltid ledde till nya strider. Han sökte en budo utan vinnare eller förlorare och skapade så till sist aikido.
Ordet aikido är en sammansättning av tre japanska skrivtecken; Ai som står för harmoni och samarbete, Ki som står för kraft och energi, medan Do står för vägen eller snarare praktiserandet av vägen. Aikido skulle alltså fritt kunna översättas med "av den harmoniska kraftens väg".
Då Ueshiba fått mycket inspiration från den japanska svärdskonsten bygger många av aikidorörelserna på denna. I aikidoträningen ingår därför lite träning med jo (trästav) och bokken (träsvärd), men mestadels tränar vi utan några redskap.
Aikido är ett slags självförsvar där man aldrig möter kraft mot kraft utan använder styrkan i angreppet för att leda attacken in en rörelse som blir till ett kast eller en fasthållning. Den som attackerar blir så att säga kastad av kraften i sin egen attack. Målet är att varken den som attackerar eller den som försvarar sig kommer till skada eller blir kränkt - utan snarare skapar något tillsammans.
Många tränar dock aikido av andra orsaker än självförsvar. Av aikidoträningen mår man bra såväl fysiskt som psykiskt. Genom aikido tränar vi upp vår kondition, koncentration, mjukhet, styrka, balans. Vi värmer alltid upp före träningen och lär oss att falla på flera olika sätt. Vi gör koordinationsövningar och andningsövningar. Under själva träningen lär vi oss de karakteristiska cirkulära aikidorörelserna, som gör att aikido ofta ser så harmoniskt och vackert ut. Bra aikido kan till och med se uppgjord ut. Det beror på att rörelserna är så naturliga att de inte kräver någon större muskelstyrka. Rätt utförda är de dock oerhört effektiva och kraftfulla.
I aikido tävlar vi aldrig. Ueshiba, som grundade aikidon, ansåg att tävling skapar för mycket konkurrens och en ny vinnare alltid föder en ny förlorare. Vi utvecklas istället tillsammans och var och en tränar efter sin egen förmåga. De som vill träna hårt kan göra det, de som vill träna lättare kan göra det. Män och kvinnor, unga och gamla tränar tillsammans. Barngrupperna är separata.
Idag finns aikido över hela världen i de flesta länder. Bara i Sverige finns ca 4500 utövare.
Bästa sättet att veta om man tycker om aikido är att själv prova på. Det är som med simning - det är bara om man hoppar i vattnet som man verkligen får veta hur det känns.