Vi försöker få er/barnen att anamma vissa regler och beteenden som hör samman med att träna budo; kampkonst. Varje gren av budo, varje dojo (träningsplats) och instruktör har sin egen syn på dessa etiketter. Målet är att skapa allmän trivsel, främja respekten för varje individ och att alla ska kunna träna med alla i möjligaste mån.
När ni kommer ner i lokalen finns en skogräns med skohylla, var vänlig och använd den. I omklädningsrummen får ni själva hålla reda på era kläder etc. Tänk på att det också finns andra grupper som byter om där. För allas trevnad ska träningskläder, händer och fötter vara rena, smycken ska tas av för att inte skada någon.
I dojon bugar vi sittande eller stående när vi kliver på eller av mattan. När vi samlar ihop oss för träning och efter passet ska alla sitta i seiza; på knä med händerna på benen. Det är en liten stunds fokusering och meditation kring aikidopasset. Vi bugar mot mitten (till O´sensei) och mot varandra.
Om ni av någon anledning måste lämna mattan ska detta meddelas till tränaren, bl.a. för att någon skadad inte ska försvinna utan tillsyn. Ni får gärna komma med synpunkter eller önskemål men gör det då så att träningen inte störs. Visa respekt och förståelse för alla; instruktörer, andra budokas (budoutövare) både på och utanför mattan och självklart alla övriga som inte tränar.
Föräldrar eller andra som vill titta på är välkomna men det förutsätter att ni också koncentrerar er för att barnen/ ungdomarna ska kunna göra det. Mobiltelefoner ska vara avstängda om ni sitter i dojon och försök vara tysta. Annars går det bra att vänta nere i klubbrummet.