Gradering hålls i slutet av varje termin. För att kunna gradera sig krävs en närvaro på 60% samt intresse för att lära sig teknikerna. Graderingssystemen är anpassade till barnens ålder. Det krävs mer av äldre barn/ungdomar och vartefter man graderar och får "högre bälten".
Vanadis barngraderingssystem:
  1:a graderingen; 15:e kyu vitt bälte
  2:a graderingen; 14:e kyu gult bälte
  3:e graderingen; 13:e kyu gult bälte
  4:e graderingen; 12:e kyu orange bälte
  5:e graderingen; 11:e kyu orange bälte
  6:e graderingen; 10,5 kyu orange bälte
  7:e graderingen; 10:e kyu grönt bälte
  8:e graderingen;   9,5 kyu grönt bälte
  9:e graderingen;   9:e kyu grönt bälte
10:e graderingen;   8,5 kyu grönt bälte
11:e graderingen;   8:e kyu blått bälte
12:e graderingen;   7,5 kyu blått bälte
13:e graderingen;   7:e kyu blått bälte
14:e graderingen;   6,5 kyu blått bälte
Information om fredagsgruppens graderingar finns för hämtning här.
Se Aktuellt-sidan för närmare information om terminens graderingstillfälle..