Aikido är en japansk budokonst utan tävling så att alla kan delta. Övningarna utförs parvis i ett samspel mellan den som skall attackera och den som utför tekniken. Grundläggande är att barnen och ungdomarna lär sig fall, förflyttningar och övar upp sin koordinationsförmåga, motorik samt kropps- och rumsuppfattning. Vi önskar bedriva en träning byggd på glädje och respekt för varandra.
Träning under hösten 2020
Under hösten 2020 är barnträningen för årkurs 1-6, dvs måndagar och fredagar helt inställd. Ungdomsträningen på onsdagarna planeras att starta i oktober.
Vi planerar att försöka återuppta hela den ordinarie barnträningsverksamheten till våren, men kommer att behöva invänta omvärldens utveckling innan vi kan säga det med säkerhet.
Ordinarie schema
Måndagar: årskurs 4 - 6
17.00 - 18.00 Inställt under hösten 2020
 
Måndagsgruppen är för tillfället full och kan tills vidare inte ta emot några fler deltagare.

Onsdagar: årskurs 7 och uppåt
17.00 - 18.00
 
Fredagar: årskurs 1 - 3
17.00 - 18.00 Inställt under hösten 2020
Fredagsgruppen är för tillfället full och kan tills vidare inte ta emot några fler deltagare.

Vår gruppindelning följer skolans årskurser, detta för att de barn som tränar tillsammans ska vara så lika varandra som möjligt ålders- och mognadsmässigt. För de yngre ingår mycket lek, något som minskar i de äldre grupperna där det till slut ingår mer vapenträning som komplement än lekar. Vi håller hårt på denna indelning eftersom den visat sig fungera bäst.
Vi vill ha barn som tycker aikido är kul i våra grupper, därför bör alla barn prova på två gånger innan de bestämmer sig för att fortsätta. Om gruppen och individen ska utvecklas bör barnen/ungdomarna vara intresserade och villiga att delta i träningen. Då blir det roligare för alla!
Barnen tränar en gång i veckan, eftersom träningslokalen har begränsat med tider. I stället försöker vi hålla läger för samtliga grupper någon lördag per termin. Det blir mer intensiv träning och möjlighet att träffa andra instruktörer och få nya infallsvinklar.