Vilka kan träna?
Vi måste begränsa antalet tränande på mattan.
Vi öppnar därför träningen enbart för befintliga Vanadismedlemmar – vuxna och ungdomar i åldern 13-15 år.
Vi tar inte emot nya medlemmar och håller inga nybörjarpass och inga barnpass för de yngre grupperna 7-12 år.
När tränar vi?
Under perioden 28 september – 2 november tränar vi på nedanstående tider med ett rullande instruktörsschema: Vapen- och blandpassen är öppna för samtliga vuxna medlemmar.
Hur tränar vi?
Vi tar emot 20 tränande inklusive instruktören samtidigt på mattan.
Vi tar inte föranmälningar så det kan hända att vi måste avvisa personer när listan för kvällen är full.
Under vapenpassen tränar vi bara med vapen, håller avstånd och avstår helt från kroppskontakt.
Under aikidopassen tränar vi i små grupper på två-tre personer och partnerbyten får inte förekomma under passet. Även denna träning kan innehålla inslag med vapen.
Instruktören ska hålla sig till någon enstaka partner för att demonstrera tekniker.
Instruktören är ansvarig för vad som händer på och utanför mattan under passet.
Vad gäller i övrigt i samband med träningen?
Vi rengör mattan med sprit före och mellan passen, övriga ytor efter träningen. Vi hjälps åt att hålla rent, men instruktören eller någon som instruktören utser delar in tränande i grupper som rengör mattan och som tar hand om övriga ytor. Tränande som inte deltar i städningen ska lämna lokalen snarast.
En toalett kommer att vara avsedd för handtvätt – toaletterna i omklädningsrummen för övriga ärenden.
Alla som vill delta i träningen ska respektera följande: Den som vill träna med ansiktsmask får göra detta, men det är inget krav.
Om du skulle insjukna i Covid-19 kort efter ett träningspass vill vi gärna veta det. E-posta i så fall till info@vanadis-aikido.se och berätta vilket eller vilka träningstillfällen du deltagit i strax före insjuknandet samt helst också vilka du tränat med under passen.
Vi hoppas att vi med dessa åtgärder skapar förutsättningar för att klubbens medlemmar ska kunna delta i så mycket träning som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar, utan att utsätta sig eller varandra för onödiga risker.