Medlemsavgift
200 kr per år för samtliga - betalas snarast efter årets början och gäller kalenderåret ut.
I medlemsavgiften ingår Svenska Budo- och kampsportsförbundets försäkring.
Träningsavgiften tillkommer.
Träningsavgifter
Kategori Månad Termin Sommar Helår

Vuxen 800:- 2400:- 600:- 5 3600:-
     
Studerande 1 800:- 1900:- 600:- 5 3000:-
Skolungdom 2 800:- 1600:- 600:- 5 2400:-
Barn 3 1200:-

Gäster 4 900:- 600:- 1800:-

Avgiften sättes in på plusgiro 6455570-9.
Du som kommer hit och vill provträna betalar medlemsavgiften på 200 kronor kontant till instruktörerna. Den räcker till två pass under två veckor. Om du sedan vill fortsätta betalar du träningsavgiften.
Kommentarer
1. Studerande som är berättigade till studiemedel från CSN.
2. Högstadieelev eller gymnasist som deltar i vuxenträning.
3. Gäller barn mellan 7-14 år.
4. Förutsätter medlemskap i annan aikidoklubb.
5. Gäller endast medlemmar i Vanadis Aikidoklubb som betalar terminsavgift. För medlemmar som betalar helårsavgiften ingår sommarträningen.
Syskonrabatt gäller för barn och ungdomar i barngrupperna: 50 kronor per barn och termin.
Möjligheten att endast betala medlemsavgiften och inte träningsavgiften finns till för dom som vill stödja klubben men som normalt inte tränar hos oss.
Exempel