Barn och vuxna graderar sig inom olika system. Barnen på femtonde kyu och graderar normalt varje termin upp till 7 kyu. Dom vuxna nybörjargraderna sträcker sig ifrån sjätte kuy upp till första kyu och alla dessa graderingar utförs inom klubben.
Efter första kyu följer svartbältesgraderna, sk. dan-grader.
Gradering till kyugrader sker normalt i slutet av varje termin, dvs. innan jul och innan sommaruppehållet.
Vid gradering till högre grader, fjärde kuy och uppåt, så vill vi att man i god tid innan graderingen tar kontakt med en tränare för att stämma av hur man ligger till träningsmässigt.
Graderingsschema för sjätte till första kyu finns tillgängligt som PDF-fil.
Enligt Aikikai ska man som klubb beakta följande minsta antal träningspass vid gradering till nästa grad: Observera att detta är att betrakta som minimikrav och att ens behov av träning inför gradering är högst individuelt.
Mer information om vad som gäller för Kyu-grader finns på svenska Aikikai hemsida.