Allmänna regler som alltid gäller
Det finns ett antal regler som alltid ska upprätthållas av dem som vill träna tillsammans i Vanadis Aikidoklubb, oavsett om sjukdomar grasserar eller inte, nämligen normal hygien och omtanke om varandra. Det handlar både om att inte sprida sjukdomar och att skapa en trevlig miljö i lokalerna i allmänhet och på mattan i synnerhet:
Efter att vi avslutat träningen för kvällen rengör vi mattan och övriga ytor som vi vistats i. Vi hjälps åt att hålla rent och snyggt i lokalen, men instruktören eller någon som instruktören utser delar in tränande i grupper som rengör mattan och som tar hand om övriga ytor.
Vi hoppas att vi med dessa åtgärder skapar förutsättningar för att klubbens medlemmar ska kunna delta i så mycket träning som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar, utan att utsätta sig eller varandra för onödiga risker.
Vanadis aikido