Särskilda regler för hösten 2021
Från och med den 29 september lyfts många av de allmänna rekommendationerna och restriktionerna och våra allmänna regler gäller.
Allmänna regler som alltid gäller
Det finns ett antal regler som alltid ska upprätthållas av dem som vill träna tillsammans i Vanadis aikidoklubb, oavsett om sjukdomar grasserar eller inte, nämligen normal hygien och omtanke om varandra. Det handlar både om att inte sprida sjukdomar och att skapa en trevlig miljö i lokalerna i allmänhet och på mattan i synnerhet:
Efter att vi avslutat träningen för kvällen rengör vi mattan och övriga ytor som vi vistats i. Vi hjälps åt att hålla rent och snyggt i lokalen, men instruktören eller någon som instruktören utser delar in tränande i grupper som rengör mattan och som tar hand om övriga ytor.
Vi hoppas att vi med dessa åtgärder skapar förutsättningar för att klubbens medlemmar ska kunna delta i så mycket träning som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar, utan att utsätta sig eller varandra för onödiga risker.
Vanadis aikido